Navigate from Tech Lane Ghent Science Park - Campus A - iGent - Hoofdingang to Tech Lane Ghent Science Park - Campus A - iGent - (1) Vergaderzaal 1.4 Alan Turing


{{routes.counter}} views

Tech Lane Ghent Science Park - Campus A - iGent - (1) Vergaderzaal 1.4 Alan Turing

from Tech Lane Ghent Science Park - Campus A - iGent - Hoofdingang

English version below - Ga rechts van het bord door de open ruimte * Met de trap: - Neem links de eerste deur - Neem de trap tot de eerste verdieping - Neem recht voor je 2-maal de witte deur - Ga naar links - Volg de gang tot de tweede deur rechts (grijs) * Met de lift: - Ga verder tot de inham van de liften - Neem de lift tot de eerste verdieping - Ga naar links tot de eerste deur rechts (grijs) - Neem rechts deze grijze deur - Je hebt je bestemming bereikt *** - Go right at the board through the open space * With the stairs: - Take left the first door - Take the stairs to the first floor - Take in front of you twice the white door - Go to the left - Follow the corridor until the second door right (gray) * With the elevator: - Go further to the inlet of the elevators - Take the elevator to the first floor - Go left to the first door right (gray) - Take right this gray door - You have reached your destination

route ID: 4609
Created by {{routes.author.display_name}} on {{ routes.created | localdatetime }}
Last updated on {{ routes.updated | localdatetime }}