Navigate from Hoofdingang Blandijn, Blandijnberg 2, 9000 Gent to Studiebegeleider An Vierstraete- Campus Boekentoren- Blandijn - lokaal 05.03.100.040C


{{routes.counter}} views

Studiebegeleider An Vierstraete- Campus Boekentoren- Blandijn - lokaal 05.03.100.040C

from Hoofdingang Blandijn, Blandijnberg 2, 9000 Gent

- Ga de trappen op en het gebouw binnen via de elektronische schuifdeuren. (Vormen de trappen een obstakel? Lees onderaan de routebeschrijving zonder trappen.) - Ga in de inkomsluis de trap op, voorbij de glazen deuren en ga linksaf. - Neem de eerste gang rechts en op het einde van die gang (voor de trap) ga je naar links (door de dubbele deur). De binnentuin ligt nu links van je. - Helemaal op het einde van deze gang, achter de glazen wand aan de rechterkant, vind je het bureau van studiebegeleider An Vierstraete: lokaal 100.040C (voorlaatste deur aan de rechterkant van de gang). - Gebruik de bel naast de deur om je aan te melden. Vormen trappen een obstakel? Neem dan de zij-ingang van het gebouw Blandijn in de Sint-Amandstraat: - als je op de stoep staat met je gezicht naar de hoofdingang van het Blandijngebouw, ga je naar links en op het einde van de straat naar rechts. Daar zie je de zij-ingang (direct naast de garage-inrit): een rij glazen deuren met een hellend vlak. - Het bureau van studiebegeleider An Vierstraete, 100.040C, ligt links voor je, achter de glazen wand. - Gebruik de bel naast de deur om je aan te melden.

route ID: 5791
Created by {{routes.author.display_name}} on {{ routes.created | localdatetime }}
Last updated on {{ routes.updated | localdatetime }}